محصولات ذخیره سازی زیباسازان راه حلی برای نظم دادن به چیزهایی است که به طور معمول روی هم انباشته می شوند که هم باعث شلختگی و هم عدم هارمونی محیط خانه می شود. این محصولات شامل سبدهای بافت و لوازم و محصولات پلاستیک است که در طرحها و رنگهای مختلف می تواند محیط خانه و آشپزخانه شما را زیباتر و جادار تر کند و نظم بیشتری به محیط خانه شما دهد. 

 • موقعیت
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • قیمت: کم به زیاد
 • قیمت: زیاد به کم
 • تاریخ ایجاد

صندوقچه بافت ثمين

402,550 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد طبقاتی تاتورا

96,030 تومان
 •  
 •  
 •  

منقسم داخل كشو

42,680 تومان
 •  

سبد بافت استوانه

52,380 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

قفسه طبقاتی پولاد

543,200 تومان
 •  

سبد بافت جادستمال

79,540 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

جاقشقی آویز بنفشه

83,420 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

ست سبد بافت برنا

174,600 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت جاقاشقی رها

90,210 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

سبد بافت رخت یاسمن

126,100 تومان
 •  
 •  
 •  
 •  

باکس کتابی بنیس

92,150 تومان
 •  
 •  
 •  
top